บล็อก

รวมรวมงานเขียนขนาดสั้นจากเรื่องราวที่ได้อ่านมาและได้พบเจอมาเรียบเรียงมาแบ่งปัน

นักวิจัยด้านกฎหมายคืออะไร

Blog

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับ เพจ สวัสดีนี่อาจารย์ “แป้ง” เอง-It’s me “Pang” ซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลและแนะนำเกี่ยวกับการศึกษานิติศาสตร์ โดยในบทสัมภาษณ์นี้เจ้า อ.แป้ง เจ้าของเพจอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในอาชีพนักวิจัย เนื่องจากเป็นอาชีพที่นักกฎหมายส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก และไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไร แตกต่างกับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างไร และเส้นทางของอาชีพนี้เป็นอย่างไร

May 25, 2023

ครั้งแรกในเมียนมาร์ #Myanmar First Time (2): เรื่องเล่า เล่าเรื่อง เกี่ยวกับเจดีย์

Blog

การเดินไปเมียน์มาร์ครั้งนี้นอกจากไปดูวัดต่างๆ แล้วยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจดีย์ในย่างกุ้งและพะโค

April 16, 2023

ครั้งแรกในเมียนมาร์ #Myanmar First Time (1): เรื่องทั่วไปที่พบเจอระหว่างทาง

Blog

ครั้งแรกกับเดินทางไปท่องเที่ยวในเมียน์มาร์ ประเทศเมืองพุทธ และวัฒนธรรมหลากหลาย

April 16, 2023

เกร็ดเล็กๆ ของความเป็นสมัยใหม่ : นิคมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

Blog

เกร็ดประวัติศาสตร์ของความพยายามในการส่งเสริมให้ราษฎรไทยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาค ผ่านมุมมองการก่อตั้ง “นิคมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” อันเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของความเป็นสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความผูกพันของนิสิตนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

April 20, 2023

สุขสันต์วันเกิด ดร.ป๋วย ออมสินของขวัญในวัย 38 ปี และหน้าที่การงานของคนตรงในประเทศคด

Blog

หนึ่งในรายชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยที่หลายคนรู้จักจะต้องมีชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือ อาจารย์ป๋วย ปรากฏขึ้นมาในความคิด ด้วยบทบาทที่มีความสำคัญต่อวงการเศรษฐศาสตร์ไทย ทั้งในฐานะคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้ อาจารย์ป๋วยได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตำแหน่งโดยยึดถือหลักการในการทำงาน ทำให้อาจารย์ป๋วยได้รับการยอมรับในฐานะเทคโนแครต (technocrats) ตัวอย่างในอุดมคติ และเป็นที่มาของประโยคที่ว่า “คนตรงในประเทศคด” ชีวิตการทำงานของอาจารย์ป๋วยมีความน่าสนใจในหลายๆ ด้าน เนื่องจากตำแหน่งของอาจารย์ป๋วยมีส่วนให้ต้องไปกระทบกระทั่งกับฝ่ายการเมืองมาโดยตลอด

March 9, 2023

ปรีดีศึกษา : ย้อนอ่านความคิดรัตนบุรุษสยาม

Blog

แนวคิดที่หลากมิติของ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ สำหรับการทำงานเพื่อรับใช้สังคมอันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้ต่อยอดทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสันติภาพ อันเป็นหลักการที่วางรากฐานและสร้างคุณค่าให้แก่ระบอบประชาธิปไตย โดยแก่หลักสำคัญได้แก่ “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”

April 20, 2023

อิสสระกับงบประมาณ : ความสนใจด้านกฎหมายงบประมาณของ ดร. อิสสระ

Blog

‘ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ’ เป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจในด้านกฎหมายงบประมาณและการคลัง โดยนำเสนอผ่านผลงาน ศ.ดร.อิสสระ ที่ได้สร้างไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ซึ่งสะท้อนการวิพากษ์วิจารณ์และการคานอำนาจของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

April 20, 2023

มองตรรกะทุนนิยมผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Organizer (1963)

Blog

วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงเฉพาะทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แต่ทุนนิยมเป็นตรรกะและวิธีคิดที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และมันครอบงำทุกๆ ด้านของชีวิต

November 29, 2022

ความเข้าใจเกี่ยวกับอุษาคเนย์ของนักกฎหมายไทย

Blog

เล่าเรื่องความรู้สึกในฐานะนักกฎหมายกับความรู้เรื่องอุษาคเนย์ที่ไม่ค่อยได้สัมผัส

November 29, 2022

กฎหมายและความงาม

Blog

ถอดบทเรียนมุมมองกฎหมายและความงามจากงานบรรยายเรื่อง ความงามและกฎหมายผังเมือง

November 29, 2022

สรุปการบรรยาย L’esthetique et le droit de l’urbanisme / ความงามและกฎหมายผังเมือง

Blog

สรุปงานบรรยาย L’esthetique et le droit de l’urbanisme / ความงามและกฎหมายผังเมือง โดย Prof. Jacqueline Morand-Deviller

November 29, 2022

ไว้อาลัย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์: ชีวิตกับบทบาทในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทย

Blog

บล็อกนี้เขียนขึ้นเพื่อระลึกแด่การจากไปของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

November 29, 2022

‘ปรีดี พนมยงค์’ ผู้วางรากฐานกฎหมายมหาชนไทย

Blog

ย้อนอ่านเรื่องปรีดี พนมยงค์ ผู้วางรากฐานกฎหมายมหาชนไทย

November 29, 2022

ทวิภพ The Siam Renaissance 2547: ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ตีตราสนธิสัญญาเบาว์ริง

Blog

“ทวิภพ” วรรณกรรมมีชื่อเสียงของทมยันตี ที่บอกเล่าเรื่องเรื่องราวของจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

November 29, 2022

หน้า: 1 2