บทความกฎหมายอื่นๆ

นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของคณะราษฎร

Article • Other Law

จากหลัก 6 ประการข้อที่ 3 ว่าด้วย “เศรษฐกิจ” สู่ความพยายามของคณะราษฎรต่อนโยบายการปฏิรูปที่ดินหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475 ซึ่งต้องเผชิญแรงเสียดทานของผู้คนในระบอบเก่า

April 19, 2023

Tagged การอภิวัฒน์สยาม ปรีดี พนมยงค์ เค้าโครงการเศรษฐกิจ นโยบายปฏิรูปที่ดิน

Personal Data at Risk in Govt Hands

Article • Other Law

Only one month after enforcing the law to protect the Thai people’s personal data security and privacy, the government had a change of heart. Instead of imposing the PDPA law on all organisations that handle data, the government has helped some government agencies to bypass the Personal Data Protection Act (PDPA) in the name of “national security” and “public service”. As a result, government, national security agencies, the courts, public attorneys, police and tax authorities will be permitted to collect, access, and transfer our data with impunity.

August 31, 2022

Tagged GDPR General Data Protection Regulation PDPA Bangkok Post Data Protection Personal Data Protection Act B.E. 2562

ยกเว้น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับผลที่อาจตามมา

Article • Other Law

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความสำคัญทั้งในด้านของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และในด้านของการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญทั้งกับภาคธุรกิจและการดำเนินภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อไม่นานมานี้หลังจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับมาได้เพียง 1 เดือน คณะรัฐมนตรีได้มีมติและเห็นชอบหลักการของพระราชกฤษฎีกายกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ. ให้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความน่ากังวลในเรื่องของผลที่ตามมาจากการยกเว้น

August 10, 2022

Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR General Data Protection Regulation PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล CPTPP RCEP

ช่องโหว่กฎหมาย PDPA เมื่อ ‘Big Brother’ จ้องคุกคามความเป็นส่วนตัวของประชาชน

Article • Other Law

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันอาจจะเลวร้ายมากขึ้น เพราะเมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรีได้มีความพยายามที่จะยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชนด้วยข้อความที่คลุมเครือและเปิดช่องให้เกิดการตีความให้ได้เปรียบแก่รัฐในการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

July 26, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สิทธิมนุษยชน GDPR PDPA การยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สปายแวร์ อาชญากรรมโดยรัฐ เพกาซัส

PDPA มีผลใช้บังคับแล้ว ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมและชวนภาครัฐสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย

Article • Other Law

เมื่อพิจารณาในส่วนของภาครัฐซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลตั้งแต่จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาครัฐจึงมีความสำคัญ ซึ่งในอดีตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาครัฐจะเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 แต่ในปัจจุบันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐจะต้องยกระดับขึ้นมาตาม PDPA ไปด้วย คำถามสำคัญคือ ภาครัฐมีความพร้อมในการปฏิบัติตาม PDPA แล้วหรือไม่

June 30, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA ข้อมูลข่าวสารราชการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำรวจความพร้อมภาครัฐ ปฏิบัติตาม’PDPA’

Article • Other Law

หลังกฎหมายบังคับใช้ เกิดคำถามและความเข้าใจผิดหลายกรณีเกี่ยวกับสิ่งที่ ทำได้-ทำไม่ได้ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลคือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้อง ให้ความกระจ่างแก่ประชาชนอย่างทันถ่วงที เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิด หรือการใช้ ประโยชน์จากกฎหมายในทางไม่ชอบ ซึ่งอาจ เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวรับการบังคับใช้ PDPA ตามเจตนารมณ์แท้จริงของกฎหมาย

June 30, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR General Data Protection Regulation PDPA ข้อมูลข่าวสารราชการ วาระทีดีอาร์ไอ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล privacy

รักเราไม่เท่ากัน : พิจารณามุมมองของ “สมรสเท่าเทียม” และ “จดทะเบียนคู่ชีวิต

Article • Other Law

การจัดงานบางกอก “นฤมิตไพรด์” ซึ่งเป็นการจัดงานไพรด์พาเหรดอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการร่วมฉลองเทศกาลไพรด์พร้อมๆ กับทั่วโลก สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในงานพาเหรดดังกล่าวคือ การแสดงจุดยืนที่เรียกร้องกฎหมายรับรองการสมรสเท่าเทียม (เดิมมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา แต่ถูกเลื่อนไปพิจารณาในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 แทน) การขับเคลื่อนเพื่อรับรองการ “สมรสเท่าเทียม” ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณเกือบ 10 ปี ผ่านการขับเคลื่อนและการเรียกร้องของนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศและสังคม  ทว่า อุปสรรคสำคัญของเรื่องนี้คือ ทัศนคติของรัฐที่อาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ

June 15, 2022

Tagged ความหลากหลายทางเพศ กฎหมายสมรสก้าวหน้า คู่ชีวิต พ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 สมรสเท่าเทียม เพศเดียวกัน

PDPA101: มาเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบนับหนึ่งกันเถอะ

Article • Other Law

วันนี้เป็นวันแรกที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเริ่มบังคับใช้ ภายหลังจากเลื่อนมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว ทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับการนำรูปภาพส่วนตัวออกมาเผยแพร่ ประกอบกับมีผู้นำเสนอข้อมูลและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ มีทั้งความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

June 1, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR General Data Protection Regulation PDPA Data Protection

ครบรอบ 84 ปี ประมวลรัษฎากร: ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Article • Other Law

ประมวลรัษฎากรเป็นประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบกฎหมายภาษีเงินได้ให้เป็นระบบและคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ดี เมื่อตราประมวลรัษฎากรขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขประมวลรัษฎากรสม่ำเสมอ โดยในบทความนี้ต้องการนำเสนอการแก้ไขประมวลรัษฎากรช่วงเริ่มต้น 20 ปีแรก มีลักษณะอย่างไรบ้าง

April 20, 2022

Tagged ประมวลรัษฎากร ปรีดี พนมยงค์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 84 ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษี

เมื่อเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีค่าดั่งทองคำ

Article • Other Law

ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของเราถูกกระทบและบทบาทขององค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

February 28, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR General Data Protection Regulation

หน้า: 1 2