หนังสือ

Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สคส.สำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GDPR PDPA แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Guideline


Posted in ผลงานวิชาการ หนังสือ Tagged การอภิวัฒน์สยาม ปรีดี พนมยงค์ ปรีดีศึกษา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เค้าโครงการเศรษฐกิจ