รีวิวหนังสือ


โลกของวาย

“โลกของวาย” เป็นหนังสือที่พยายามทำให้ “โลกแห่งจินตนาการ…


A Little​ History ​of Economics

A Little​ History ​of Economics เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่…


สมการคอร์รัปชั่น

สมการคอร์รัปชั่นนำเสนอแนวคิดปัจจัยที่ทำให้เกิดการคอร์รั…ตัดวงจรรัฐประหาร

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ “ตัดวงจรรัฐประหา…Rule บนเนยแข็ง

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความในคอลัมน์ “คนตกสีที่อยู่อี…สะพรึง (Terror)

สะพรึงเป็นนวนิยายที่จำลองสถานการณ์สมมติของการพิจารณาคดี…