รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน

Posted in ผลงานวิชาการรายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายภาษีสรรพสามิตสุราก้าวหน้าอนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


Posted in ผลงานวิชาการรายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายโรงแรมการปฏิรูปกฎหมายที่ดินการปฏิรูปกฎหมายโรงแรมการแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม