รายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสุราในประเทศไทย

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษากฎหมาย 2 ฉบับที่สร้างอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย คือ กฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ควบคุมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ควบคุมกระบวนการจำหน่าย โฆษณา และประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์

Posted in ผลงานวิชาการรายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายภาษีสรรพสามิตสุราก้าวหน้าอนุกรรมาธิการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา


รายงานผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน ภายใต้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมผลการศึกษา ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน และโรงแรม

Posted in ผลงานวิชาการรายงานคณะกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน Tagged กฎหมายโรงแรมการปฏิรูปกฎหมายที่ดินการปฏิรูปกฎหมายโรงแรมการแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม