การขุดคลองเชื่อมทะเลสองฝั่งในฝันของคนไทยกว่า 200ปี ที่ไม่เกิดขึ้นจริง

การขุดคลองเชื่อมทะเลระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เกือบระยะเวลากว่า 200 ปีแล้วที่ไอเดียการขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยถูกกล่าวถึงในประเทศไทย แต่ไอเดียดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำมากระทำให้เกิดขึ้นจริง

ในครั้งนี้รายการประวัติศาสตร์นอกตำรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยของปรีดี พนมยงค์ และปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

PDPA101: มาเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบนับหนึ่งกันเถอะ
Unfair Laws in Tourism Need Overhaul