แผลโควิด-19: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการ Backpack Journalist ทางช่อง ThaiPBS โดยออกอากาศในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีโอกาสได้พูดถึงปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องมาจากอุปสรรคด้านมาตรฐานอาคารที่นำมาใช้นั้นยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
24 มิถุนายน 2475: อภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พลิกฟ้าปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย