ยกเว้นกฎหมาย PDPA ในภาครัฐส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อย เป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับการยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลที่อาจตามมา โดยมีสรุปเนื้อหาการสัมภาษณ์พอสังเขป ดังนี้

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง: ยกเว้นกฎหมาย PDPA ในภาครัฐส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

อภิสิทธิ์ของการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง : การเวลาพักผ่อนและการพัฒนาตัวเอง
มองตรรกะทุนนิยมผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Organizer (1963)