คลี่กฎกติกา ขัดขา ‘คราฟท์เบียร์’

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อย เป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาของธุรกิจคราฟท์เบียร์ไทยที่ยังต้องแจ้งเกิดในต่างประเทศ และกฎกติกาที่ปรับปรุงใหม่ทำไมอาจจะยังไม่ได้ลดอุปสรรคให้ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์รายย่อยอย่างแท้จริง

อุปสรรคกติกาขัดขาคราฟต์เบียร์ไทย
เลือกตั้งเสมอภาคในบริบทรัฐธรรมนูญไทยและเทศ