สิทธิในกฎหมาย PDPA

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการรู้เท่ารู้ทันทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เกี่ยวกับสิทธิในกฎหมาย PDPA ซึ่งยังเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้น้อยอยู่ในปัจจุบัน โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เริ่มต้นอธิบายด้วยหลักการพื้นฐาน ประเภทของสิทธิ และความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรา โดยสามารถติดตามได้ในรายการรู้เท่ารู้ทัน ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน 2566

ครั้งแรกในเมียนมาร์ #Myanmar First Time (1): เรื่องทั่วไปที่พบเจอระหว่างทาง
นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของคณะราษฎร