เสวนาชุดคำสั่งมีปัญหาประชาชนจะดีบักอย่างไร

ชื่อบทความ: เสวนาชุดคำสั่งมีปัญหาประชาชนจะดีบักอย่างไร

เผยแพร่ใน: รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 172 มกราคม 2564, น. 11 – 16.

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการสรุปจากงานเสวนาชุดคำสั่งมีปัญหาประชาชนจะดีบักอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference งานเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้รู้ทางกฎหมาย 3 ท่าน คือ คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปากุล และคุณยิ่งชีพ อัชฌานันท์

อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ​ : ชีวิตการงานด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่
รัฐประหาร 2490 จุดกำเนิดขุนศึก พ่อค้า และพญาอินทรี