สไลด์การนำเสนอบทควาในงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ 2566

สไลด์การนำเสนอนี้ใช้ในการนำเสนอประกอบบทความที่มีชื่อว่า ความอีหลักอีเหลื่อของระบบเศรษฐกิจภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย ในงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ทบทวน ถกเถียง ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Green Nimman CMU Residence

รีวิวหนังสือ: สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ
สุขสันต์วันเกิด ดร.ป๋วย ออมสินของขวัญในวัย 38 ปี และหน้าที่การงานของคนตรงในประเทศคด