ป้ายกำกับ: กฎหมายการคลัง

มหากาพย์งบประมาณรายจ่ายงบกลาง: วิธีคิดและมุมมองต่อความเหมาะสม

เมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นเกินขึ้นว่า สมควรจะตัดลดงบประมาณรายจ่ายบางส่วนแล้วโยกงบประมาณดังกล่าวไปเป็นงบกลางแทน เรื่องดังกกล่าวสมควรทำหรือไม่ พิจารณาวิธีคิดและมุมองต่อความเหมาะสมในเรื่องนี้

ข้อถกเถียงเมื่อคราวร่างภาษีมรดกครั้งแรก

เมื่อเปลี่ยนแปลงอภิวัฒน์สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ภาษีที่ดินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน

กระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดินภายหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475

ภายหลังการอภิวัฒน์สยามไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสูงสุดทางงบประมาณ แต่ยังเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของประชาชนในทางงบประมาณอีกด้วย