ป้ายกำกับ: กฎหมายงบประมาณ

อิสสระกับงบประมาณ : ความสนใจด้านกฎหมายงบประมาณของ ดร. อิสสระ

‘ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ’ เป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจในด้านกฎหมายงบประมาณและการคลัง โดยนำเสนอผ่านผลงาน ศ.ดร.อิสสระ ที่ได้สร้างไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ซึ่งสะท้อนการวิพากษ์วิจารณ์และการคานอำนาจของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันขึ้นปีใหม่ : วันเริ่มต้นปีงบประมาณในอดีต

วันขึ้นปีใหม่มีความสำคัญต่องบประมาณของประเทศไทย โดยในอดีตวันขึ้นปีใหม่มักจะสัมพันธ์กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของงบประมาณแผ่นดิน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณแบบในปัจจุบัน

มหากาพย์งบประมาณรายจ่ายงบกลาง: วิธีคิดและมุมมองต่อความเหมาะสม

เมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นเกินขึ้นว่า สมควรจะตัดลดงบประมาณรายจ่ายบางส่วนแล้วโยกงบประมาณดังกล่าวไปเป็นงบกลางแทน เรื่องดังกกล่าวสมควรทำหรือไม่ พิจารณาวิธีคิดและมุมองต่อความเหมาะสมในเรื่องนี้

การจัดทำงบประมาณครั้งแรกภายหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475

การจัดทำงบประมาณภายหลังการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น เป็นการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสูงสุดทางการคลังจากพระมหากษัตริย์มาสู่ประชาชน