ป้ายกำกับ: กฎหมายแรงงาน

ปกิณกะว่าด้วยพัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยบนเส้นทางของเศรษฐกิจและการเมือง

กฎหมายแรงงานไทยนั้นเกิดขึ้นบนสถานการณ์ที่ไม่ใช่เพราะความตั้งใจเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงาน หากแต่เกิดขึ้นโดยปัจจัยทางการเมืองมากกว่าจะเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน

การเคลื่อนไหวสิทธิแรงงานไทยในเดือนตุลา

การเคลื่อนไหวสิทธิแรงงานไทยในเดือนตุลาเริ่มต้นจากการเคลื่อนเข้าสู่การเกิดขึ้นของแรงงาน โดยบทความนี้จะได้บอกเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวสิทธิแรงงานไทยในเดือนตุลา