ป้ายกำกับ: การคลัง

วันขึ้นปีใหม่ : วันเริ่มต้นปีงบประมาณในอดีต

วันขึ้นปีใหม่มีความสำคัญต่องบประมาณของประเทศไทย โดยในอดีตวันขึ้นปีใหม่มักจะสัมพันธ์กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของงบประมาณแผ่นดิน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณแบบในปัจจุบัน

กระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดินภายหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475

ภายหลังการอภิวัฒน์สยามไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสูงสุดทางงบประมาณ แต่ยังเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของประชาชนในทางงบประมาณอีกด้วย

การจัดทำงบประมาณครั้งแรกภายหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475

การจัดทำงบประมาณภายหลังการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น เป็นการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสูงสุดทางการคลังจากพระมหากษัตริย์มาสู่ประชาชน

อาจารย์วิจิตร ผู้บุกเบิกวิทยาการคลัง และเลขาธิการเสรีไทย

นำเสนอชีวประวัติของสามัญชนอีกผู้หนึ่งซึ่งเราไม่ควรลืม นั่นคือ ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ อดีตเลขาธิการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เลขาธิการขบวนการเสรีไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกพฤฒสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯลฯ