สกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลก ไม่เพียงแต่ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลนั้น ในทางกฎหมายก็มีประเด็นความท้าทายในการกำกับการประกอบกิจการ