ป้ายกำกับ: คลองคอดกระ

การขุดคลองเชื่อมทะเลสองฝั่งในฝันของคนไทยกว่า 200ปี ที่ไม่เกิดขึ้นจริง

การขุดคลองเชื่อมทะเลระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เกือบระยะเวลากว่า 200 ปีแล้วที่ไอเดียการขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยถูกกล่าวถึงในประเทศไทย แต่ไอเดียดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำมากระทำให้เกิดขึ้นจริง ในครั้งนี้รายการประวัติศาสตร์นอกตำรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยของปรีดี พนมยงค์ และปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

เมื่อประเทศไทยต้องการสร้างคลองไทย : สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ในบทความนี้ได้รวบรวมและสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และงบประมาณที่ประเมินเอาไว้

คลองสุเอซ : การเริ่มต้นก่อสร้าง ปัญหา และผลประโยชน์จากการขุดคลองของต่างประเทศ

กรณีศึกษาโครงการขุดคลองในประเทศอียิปต์นี้ ในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคลองทั้งสองนั้นสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอียิปต์เป็นอย่างมาก

การขุดคอคอดกระ: ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกพูดถึงตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีการพูดถึงการก่อสร้างคลองดังกล่าวนั้นในหลายครั้ง บทความนี้พาไปดูประวัติศาสตร์การสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย