ป้ายกำกับ: ทุนนิยม

Stakeholder Capitalism: เมื่อทุนนิยมไม่ได้เห็นแค่กำไรสูงสุด แต่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

โดยทั่วไปแล้วทุนนิยมมักจะถูกกล่าวถึงในแง่เลวร้ายเนื่องจากแนวคิดสำคัญของทุนนิยมที่ต้องการให้มีการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ทุนนิยมผู้มีส่วนได้เสียคือ หนทางที่พยายามปรับวิธีคิดของทุนนิยมใหม่

รัฐประหาร 2490 จุดกำเนิดขุนศึก พ่อค้า และพญาอินทรี

รัฐประหาร 2490 มีความสำคัญไม่เพียงในความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ยังมีความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจในฐานะความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันของขุนศึก พ่อค้า และพญาอินทรี

มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นด้านที่ปรีดี พนมยงค์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยความเชื่อว่า “ถ้าไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ราษฎรส่วนมากก็ไม่มีโอกาสในทางปฏิบัติที่จะใช้สิทธิประชาธิปไตยได้…”