ป้ายกำกับ: ปรีดีศึกษา

ศาสตร์แห่งพระราชา : พระเจ้าจักรา การรักษาสันติภาพเชิงโครงสร้างของปรีดี

มองผ่านเบื้องหลังแนวคิดสันติภาพในพระเจ้าช้างเผือก เพื่อทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจในอุดมคติของปรีดี

คำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

ค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ

เสาหลักทั้ง 5 ของแนวคิดพื้นฐานปรีดี พนมยงค์

เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปโดยตลอดแล้วความคิดของนายปรีดี พนมยงค์นั้นองค์ความรู้ของปรีดีนั้นสร้างขึ้นมาจากเสาหลัก 5 ประการ ซึ่งจะได้อธิบายในบทความนี้