ป้ายกำกับ: ภราดรภาพนิยม

รีวิวหนังสือ: สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ

หนังสือสร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มหนึ่งที่น่าสนใจอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย และการต่อสู้ของขบวนการรัฐสวัสดิการ

ภาษีที่ดินจากเค้าโครงการเศรษฐกิจสู่ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของภาษีที่ดินจากเดิมที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความมั่งคั่ง แต่ในปัจจุบันภาษีในลักษณะดังกล่าวยังตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ได้หรือไม่

หลักภราดรภาพกับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

หลักภราดรภาพ คือ วิธีการและทางออกของปัญหาที่จะช่วยเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ รัฐบาลควรที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายที่ใช้อยู่ โดยมองถึงนโยบายระยะสั้น และระยะยาว

มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นด้านที่ปรีดี พนมยงค์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยความเชื่อว่า “ถ้าไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ราษฎรส่วนมากก็ไม่มีโอกาสในทางปฏิบัติที่จะใช้สิทธิประชาธิปไตยได้…”