ป้ายกำกับ: สกุลเงินดิจิทัล

กฎหมายกับสกุลเงินดิจิทัล: ข้อเสนอทางกฎหมายในการพัฒนา

สกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลก ไม่เพียงแต่ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลนั้น ในทางกฎหมายก็มีประเด็นความท้าทายในการกำกับการประกอบกิจการ

สกุลเงินดิจิทัลเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่

บทความนี้นำประเด็นเรื่องสถานะของสกุลเงินดิจิทัลมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับการกระทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่