ป้ายกำกับ: สงครามโลกครั้งที่ 2

ภาวะเงินเฟ้อกับชีวิตคนไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาเศรษฐกิจสำคัญ บทความนี้ชวนดูชีวิตคนไทยในช่วงนั้น

ความตกลงสมบูรณ์แบบและปัญหาข้าว

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง แม้ประเทศไทยได้รับสันติภาพกลับคืนมา แต่ปัญหาในทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป เรื่องสำคัญประการหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการเจรจาเพื่อรักษาสถานะเอกราชของไทยหลังสงคราม คือ การทำความตกลงสมบูรณ์แบบอังกฤษ และการที่ไทยจะต้องส่งข้าว (โดยไม่คิดมูลค่า) 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษ

การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่เพียงมีผลในทางการเมือง ทางการทหาร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเท่านั้น แต่ปัญหาสำคัญที่ทุกคนในสังคมไทยต้องเผชิญ คือ การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 กับสภาวะเงินเฟ้อ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากภยันตรายแก่ชีวิตจากสงคราม ที่มีการทิ้งระเบิดในหลายจังหวัดของประเทศไทยแล้ว ยังส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนในยุคนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก (ประมาณ 10 เท่า) จนกลายเป็นอุบัติภัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างคาดไม่ถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการออกธนบัตร และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะจากปัญหาเงินเฟ้อ