ป้ายกำกับ: สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

การแก้ไขสนธิสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชอันสมบูรณ์โดยมีอำนาจอธิปไตยของตนอย่างเต็มเปี่ยม

ผลประการหนึ่งของการเข้าทำสนธิสัญญาเบาว์ริงนั้น แม้จะมีผลเป็นการทำให้สยามเปิดตลาดเข้าสู่ตลาดโลกผ่านการค้ากับสหราชอาณาจักร แต่ก็ทำให้สยามมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามเนื้อหาของสนธิสัญญาโดยจำกัดอำนาจศาลไทยเหนือคนในบังคับของอังกฤษ เนื่องมาจากกฎหมายไทย ไม่สอดคล้องกันกับระเบียบของโลกในเวลานั้นที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรป และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

สนธิสัญญาเบาว์ริง: หนังสือสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องระหว่างราชอาณาจักรสยามกับสหราชอาณาจักร

ย้อนกลับไปนำเสนอถึงที่มาของการเกิดขึ้น และความหมายของสนธิสัญญาฉบับนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และมีความแตกต่างจากสนธิสัญญาอื่นๆ รวมถึงสนธิสัญญาเบอร์นีย์อย่างไร

ผลกระทบของสนธิสัญญาเบาว์ริงในทางเศรษฐกิจของสยาม

สนธิสัญญาเบาว์ริงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้สยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก

ทวิภพ The Siam Renaissance 2547: ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ตีตราสนธิสัญญาเบาว์ริง

“ทวิภพ” วรรณกรรมมีชื่อเสียงของทมยันตี ที่บอกเล่าเรื่องเรื่องราวของจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย