ป้ายกำกับ: หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

การขุดคอคอดกระ: ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกพูดถึงตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีการพูดถึงการก่อสร้างคลองดังกล่าวนั้นในหลายครั้ง บทความนี้พาไปดูประวัติศาสตร์การสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

คำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

ค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ