เล่าเรื่องความรู้สึกในฐานะนักกฎหมายกับความรู้เรื่องอุษาคเนย์ที่ไม่ค่อยได้สัมผัส