บทความนี้ย้อนสำรวจขบวนการสิทธิแรงงานที่ถูกหยุดการเติบโตโดยอำนาจเผด็จการ