เขมภัทร ทฤษฎิคุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เขมภัทร ยังมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับเศรษฐกิจ และกฎหมายกับสังคม

ปัจจุบันทำงานให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ในตำแหน่งนักวิจัย และมีโอกาสได้เขียนบทความวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เป็นงานอดิเรก โดยมีหัวข้อรับผิดชอบประจำที่เขียนให้กับ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ข้อมูลติดต่อ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

E-mail: khemmapat@tdri.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

TDRI

ORCiD

Google Scholar

Academia

LinkedIn Profile

บล็อก

บทความ

ผลงานวิชาการ

คำสำคัญ

GDPR (14) General Data Protection Regulation (6) PDPA (17) PRIDI Economic Focus (4) Regulatory Guillotine (4) กฎหมาย (12) กฎหมายการคลัง (3) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (16) กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (4) กฎหมายโรงแรม (4) กรอบวินัยทางการคลัง (3) การกระจายอำนาจ (5) การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (5) การขุดคลอง (3) การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย (4) การคลัง (6) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (6) การจัดทำงบประมาณ (3) การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร (4) การลดผลกระทบของกฎหมาย (4) การอภิวัฒน์สยาม (9) คลองคอดกระ (5) คลองไทย (6) ความเหลื่อมล้ำ (3) งบประมาณแผ่นดิน (5) งานวิจัย (3) ทุนนิยม (3) ปรีดี พนมยงค์ (33) ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (12) ภราดรภาพนิยม (4) มาตรา 77 (7) รัฐธรรมนูญ (16) รัฐสวัสดิการ (15) รีวิวหนังสือ (7) วินัยการเงินการคลังของรัฐ (3) วินัยทางการคลัง (4) สงครามมหาเอเชียบูรพา (4) สงครามโลกครั้งที่ 2 (5) สถาบันปรีดี พนมยงค์ (6) สนธิสัญญาเบาว์ริง (4) สวัสดิการสังคม (5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3) สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (4) สุราก้าวหน้า (5) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3) เค้าโครงการเศรษฐกิจ (15) เศรษฐกิจการเมือง (5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (5) โควิด-19 (3)