เขมภัทร ทฤษฎิคุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เขมภัทร ยังมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับเศรษฐกิจ และกฎหมายกับสังคม

ปัจจุบันทำงานให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ในตำแหน่งนักวิจัย และมีโอกาสได้เขียนบทความวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เป็นงานอดิเรก โดยมีหัวข้อรับผิดชอบประจำที่เขียนให้กับ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ข้อมูลติดต่อ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

E-mail: khemmapat@tdri.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

TDRI

ORCiD

Google Scholar

Academia

LinkedIn Profile

มองตรรกะทุนนิยมผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Organizer (1963)

วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงเฉพาะทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แต่ทุนนิยมเป็นตรรกะและวิธีคิดที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และมันครอบงำทุกๆ ด้านของชีวิต

บทความ

PRIDI Economic Focus: เศรษฐกิจของความรักชาติในเค้าโครงการเศรษฐกิจ

ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความน่าสนใจทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจ ในแง่หนึ่ง ปรีดี เป็นนักคิดและเป็นนักปฏิบัติภายในตัวเอง โดยมีความคิดในการผสมผสานเอาหลักการทางเศรษฐกิจหลายๆ เรื่องมาใช้เพื่อวางโครงการทางเศรษฐกิจ หนึ่งในแนวคิดสำคัญ และอาจเรียกได้ว่าเป็นอุดมการณ์สำคัญของ ปรีดี คือ ความรักชาติ ซึ่งสะท้อนอยู่ในเค้าโครงการเศรษฐกิจที่ถูกนำเสนอมาควบคู่กับเจตนารมณ์จะทำเพื่อบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

PRIDI Economic Focus: จาก “ควบรวม” ถึง “ผูกขาด” ประเมินความเสี่ยงที่สังคมไทยต้องแบกรับ

“จาก “ควบรวม” ถึง “ผูกขาด” ประเมินความเสี่ยงที่สังคมไทยต้องแบกรับ” โดยชวนให้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คือ การผนวกรวมของสองกลุ่มทุนใหญ่เข้าด้วยกัน โดยผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันทางธุรกิจก่อนเกิดกรณีดังกล่าว ที่ฉายภาพการแข่งขันเสรีอย่างขับเคี่ยวโดยกลุ่มทุนต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ถอดรหัสรัฐสวัสดิการผ่านวัฒนธรรมการขอบริจาค

“การบริจาค” ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทย เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การบริจาคและการทำการกุศลนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น และสร้างความเป็นภราดรภาพ (ให้รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องร่วมชาติกัน) ให้เกิดขึ้นภายใต้การอยู่ร่วมกัน มายาคติที่ว่านี้ส่วนหนึ่งนั้นอาจมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องบาป-บุญ

ผลงานวิชาการ

คำสำคัญ

Data Protection (3) GDPR (14) General Data Protection Regulation (6) PDPA (17) PRIDI Economic Focus (4) Regulatory Guillotine (4) TDRI (3) กฎหมาย (12) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (16) กฎหมายมหาชน (3) กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (3) กฎหมายโรงแรม (4) กรอบวินัยทางการคลัง (3) การกระจายอำนาจ (5) การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (5) การขุดคลอง (3) การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย (4) การคลัง (6) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (6) การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร (4) การลดผลกระทบของกฎหมาย (4) การอภิวัฒน์สยาม (10) การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ (3) คลองคอดกระ (5) คลองไทย (6) งบประมาณแผ่นดิน (5) ท้องถิ่น (3) ประมวลรัษฎากร (3) ปรีดี พนมยงค์ (32) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (12) ภราดรภาพนิยม (4) มาตรา 77 (7) รัฐธรรมนูญ (12) รัฐสวัสดิการ (15) รีวิวหนังสือ (7) วินัยทางการคลัง (4) ศาลรัฐธรรมนูญ (3) สงครามมหาเอเชียบูรพา (4) สงครามโลกครั้งที่ 2 (5) สถาบันปรีดี พนมยงค์ (6) สนธิสัญญาเบาว์ริง (4) สวัสดิการสังคม (5) สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน (3) สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (4) สุราก้าวหน้า (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) เค้าโครงการเศรษฐกิจ (15) เศรษฐกิจการเมือง (4) เศรษฐกิจไทย (3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (5)