หมวดหมู่: Blogs

นักวิจัยด้านกฎหมายคืออะไร

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับ เพจ สวัสดีนี่อาจารย์ “แป้ง” เอง-It’s me “Pang” ซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลและแนะนำเกี่ยวกับการศึกษานิติศาสตร์ โดยในบทสัมภาษณ์นี้เจ้า อ.แป้ง เจ้าของเพจอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในอาชีพนักวิจัย เนื่องจากเป็นอาชีพที่นักกฎหมายส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก และไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไร แตกต่างกับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างไร และเส้นทางของอาชีพนี้เป็นอย่างไร

ครั้งแรกในเมียนมาร์ #Myanmar First Time (2): เรื่องเล่า เล่าเรื่อง เกี่ยวกับเจดีย์

การเดินไปเมียน์มาร์ครั้งนี้นอกจากไปดูวัดต่างๆ แล้วยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจดีย์ในย่างกุ้งและพะโค

เกร็ดเล็กๆ ของความเป็นสมัยใหม่ : นิคมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

เกร็ดประวัติศาสตร์ของความพยายามในการส่งเสริมให้ราษฎรไทยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาค ผ่านมุมมองการก่อตั้ง “นิคมนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” อันเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของความเป็นสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความผูกพันของนิสิตนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

ปรีดีศึกษา : ย้อนอ่านความคิดรัตนบุรุษสยาม

แนวคิดที่หลากมิติของ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ สำหรับการทำงานเพื่อรับใช้สังคมอันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้ต่อยอดทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสันติภาพ อันเป็นหลักการที่วางรากฐานและสร้างคุณค่าให้แก่ระบอบประชาธิปไตย โดยแก่หลักสำคัญได้แก่ “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”

อิสสระกับงบประมาณ : ความสนใจด้านกฎหมายงบประมาณของ ดร. อิสสระ

‘ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ’ เป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจในด้านกฎหมายงบประมาณและการคลัง โดยนำเสนอผ่านผลงาน ศ.ดร.อิสสระ ที่ได้สร้างไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ซึ่งสะท้อนการวิพากษ์วิจารณ์และการคานอำนาจของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

มองตรรกะทุนนิยมผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Organizer (1963)

วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงเฉพาะทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แต่ทุนนิยมเป็นตรรกะและวิธีคิดที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และมันครอบงำทุกๆ ด้านของชีวิต