หมวดหมู่: Blogs

มองตรรกะทุนนิยมผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Organizer (1963)

วิถีการผลิตแบบทุนนิยมไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงเฉพาะทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจ แต่ทุนนิยมเป็นตรรกะและวิธีคิดที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และมันครอบงำทุกๆ ด้านของชีวิต

ไว้อาลัย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์: ชีวิตกับบทบาทในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทย

บล็อกนี้เขียนขึ้นเพื่อระลึกแด่การจากไปของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทวิภพ The Siam Renaissance 2547: ภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ตีตราสนธิสัญญาเบาว์ริง

“ทวิภพ” วรรณกรรมมีชื่อเสียงของทมยันตี ที่บอกเล่าเรื่องเรื่องราวของจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

เสาหลักทั้ง 5 ของแนวคิดพื้นฐานปรีดี พนมยงค์

เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปโดยตลอดแล้วความคิดของนายปรีดี พนมยงค์นั้นองค์ความรู้ของปรีดีนั้นสร้างขึ้นมาจากเสาหลัก 5 ประการ ซึ่งจะได้อธิบายในบทความนี้