ป้ายกำกับ: การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

เมื่อประเทศไทยต้องการสร้างคลองไทย : สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ในบทความนี้ได้รวบรวมและสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และงบประมาณที่ประเมินเอาไว้

แนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

ย้อนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

การขุดคอคอดกระ: ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกพูดถึงตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีการพูดถึงการก่อสร้างคลองดังกล่าวนั้นในหลายครั้ง บทความนี้พาไปดูประวัติศาสตร์การสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย