บทความเศรษฐกิจการเมือง

บทความเศรษฐกิจนี้ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสถานบันปรีดี พนมยงค์ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บทความเศรษฐกิจการเมือง

บทความเศรษฐกิจนี้ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสถานบันปรีดี พนมยงค์ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจที่คิดคำนึงถึงผู้หญิง : มองเรื่องของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจไทย

ผู้เขียนชวนให้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำผ่านมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากมายาคติที่มีต่อเพศ…


24 มิถุนายน 2475: อภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พลิกฟ้าปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความสำคัญในฐานะ…


กว่าจะมาเป็น (ประเทศ) กรุงเทพมหานครแบบทุกวันนี้ : ประวัติความเป็นมา และหน้าที่ภารกิจ

“อดีตของกรุงเทพฯ จากเทศบาลพระนครสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” โดยย้อนกล…


PRIDI Economic Focus: อ่าน “รายงานตรวจการบ้านอดีตผู้ว่ากรุงเทพฯ” และสำรวจนโยบายผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพฯ

ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาทุกท่านไปอ่านบางส่วนของ “รายงานการตรวจการบ้านอดีตผู้ว่าฯ กทม.&…


ประชาธิปไตยจะยั่งยืน : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน จุดสำคัญอย่างหนึ่งของเป้าห…ครบรอบ 84 ปี ประมวลรัษฎากร: ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ประมวลรัษฎากรเป็นประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบกฎหมายภาษีเงินได้ให้เป็นระบบและคำนึงถึ…


ศาสตร์แห่งพระราชา : พระเจ้าจักรา การรักษาสันติภาพเชิงโครงสร้างของปรีดี

มองผ่านเบื้องหลังแนวคิดสันติภาพในพระเจ้าช้างเผือก เพื่อทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจในอุดมคติของ…


เมื่อประเทศไทยต้องการสร้างคลองไทย : สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ในบทความนี้ได้รวบรวมและสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไท…


คลองสุเอซ : การเริ่มต้นก่อสร้าง ปัญหา และผลประโยชน์จากการขุดคลองของต่างประเทศ

กรณีศึกษาโครงการขุดคลองในประเทศอียิปต์นี้ ในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคลองทั้งสองนั้นสร้างราย…


แนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

ย้อนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการขุดคลองของปรีดี กับบทเรียนเกี่ยวกับคลองของต่างประเทศ

หน้า: 1 2 3 4 5