บทความกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

อุปสรรคกติกาขัดขาคราฟต์เบียร์ไทย

Article • Public Economic Law

คราฟต์เบียร์เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น หลังผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ไทยชนะการประกวดเบียร์ในระดับนานาชาติหลายรางวัล เช่น เบียร์ศิวิไลซ์ ที่ชนะรางวัลเหรียญเงิน ในเวที World Beer Awards 2020 และเบียร์ SPACECRAFT ที่ชนะ 6 รางวัลในเวที Asia Beer Championship 2021 ความเหมือนกันของการชนะรางวัลทั้งสองรายการคือ การเป็นเบียร์ไทยแต่รับรางวัลในนามเบียร์ที่ผลิตในประเทศเวียดนาม สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่สามารถร่วมยินดีกับความสำเร็จดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ เพราะเบียร์ที่ชนะการประกวดผลิตในชื่อประเทศอื่น

December 15, 2022

Tagged กฎกระทรวงผลิตสุรา คราฟต์เบียร์ คราฟท์เบียร์ วาระทีดีอาร์ไอ เบียร์ไทย

ยกเครื่องกฎหมาย ต่อลมหายใจโรงแรมเล็ก

Article • Public Economic Law

โควิด-19 ไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุเดียวที่ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเผชิญความลำบาก แต่การบังคับใช้กฎหมายและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายใต้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และการบังคับใช้อยู่ตั้งอยู่บนมาตรฐานของโรงแรมขนาดใหญ่ ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงแรมขนาดเล็ก สร้างภาระปัญหาให้กับทั้งผู้ประกอบการเดิมและรายใหม่ในอนาคต

March 10, 2022

Tagged กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงแรม ปฏิรูปกฎหมาย พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. โรงแรมฯ มาตรา 77

จาก “ประภาส” ถึง “ประยุทธ์” : การแก้ไขปัญหาหมูแพงด้วยมาตรการคุมราคา

Article • Public Economic Law

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศ คือ “การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขราคาสินค้าแพง เนื่องจากปัญหาสินค้าขาดแคลน ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยประสบปัญหากับราคาหมูแพงในช่วงที่รัฐบาล ‘จอมพล ถนอม กิตติขจร’ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี ‘พลเอก ประภาส จารุเสถียร’ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

February 2, 2022

Tagged กฎหมายคุมราคาสินค้า กลไกตลาด ประภาส ประยุทธ์ มาตรการคุมราคา หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย หมูแพง แก้ปัญหาหมู

ถอดบทเรียน: Russell Crowe กับ อุตสาหกรรม Soft Power และพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย

Article • Public Economic Law

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนนอุตสาหกรรม Soft Power แต่ประเทศไทยจะหาประโยชน์จากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างไร ในเมื่อกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรค

February 2, 2022

Tagged การลดผลกระทบของกฎหมาย การลดอุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎหมาย เศรษฐกิจการเมือง เศรษฐกิจไทย โควิด-19 Regulatory Guillotine

ขึ้นทะเบียน สนง.สอบบัญชี เพิ่มคุณภาพระบบควบคุม

Article • Public Economic Law

สำนักงานสอบบัญชีมีบทบาทอย่างมากกับการทำงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการกำกับดูแลผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับความสำคัญเพียงพอ ในบทความนี้จึงได้เสนอแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

February 2, 2022

Tagged การกำกับการประกอบกิจการ การกำกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การใช้ภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Article • Public Economic Law

ภาษีสรรพสามิตได้ทำหน้าที่อื่นๆ ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจหรือในทางสังคม ผ่านกลไกของภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

December 27, 2020

Tagged การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม ภาษีสรรพสามิต รัฐแบบคุณพ่อรู้ดี Father Knows Best State Nanny State Paternalism