บทความวิเคราะห์กฎหมายผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์

จาก “ประภาส” ถึง “ประยุทธ์” : การแก้ไขปัญหาหมูแพงด้วยมาตรการคุมราคา

Article • Law and Economic

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศ คือ “การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขราคาสินค้าแพง เนื่องจากปัญหาสินค้าขาดแคลน ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยประสบปัญหากับราคาหมูแพงในช่วงที่รัฐบาล ‘จอมพล ถนอม กิตติขจร’ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี ‘พลเอก ประภาส จารุเสถียร’ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

February 2, 2022

Tagged กฎหมายคุมราคาสินค้า กลไกตลาด ประภาส ประยุทธ์ มาตรการคุมราคา หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย หมูแพง แก้ปัญหาหมู

ถอดบทเรียน: Russell Crowe กับ อุตสาหกรรม Soft Power และพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย

Article • Law and Economic

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนนอุตสาหกรรม Soft Power แต่ประเทศไทยจะหาประโยชน์จากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างไร ในเมื่อกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรค

February 2, 2022

Tagged การลดผลกระทบของกฎหมาย การลดอุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎหมาย เศรษฐกิจการเมือง เศรษฐกิจไทย โควิด-19 Regulatory Guillotine

อาชญากรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่มองผ่านแนวคิดแบบนิติเศรษฐศาสตร์

Article • Law and Economic

ทำความเข้าใจอาชญากรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่ผ่านมุมมองแนวคิดแบบนิติเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของอาชญากร

September 28, 2020

Tagged กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ การกู้ยิมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน นิติเศรษฐศาสตร์ แชร์ลูกโซ่

กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา: ความเป็นธรรม และผลกระทบของกฎหมาย

Article • Law and Economic

เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วออกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อคุ้มครองประชาชน ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังเหมาะสมหรือไม่

September 26, 2020

Tagged กฎหมาย กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผลกระทบของกฎหมาย