บทความวิเคราะห์กฎหมายผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์

จาก “ประภาส” ถึง “ประยุทธ์” : การแก้ไขปัญหาหมูแพงด้วยมาตรการคุมราคา

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศ คือ “การแก้ไขปัญหาเ…


ถอดบทเรียน: Russell Crowe กับ อุตสาหกรรม Soft Power และพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนนอุตสาหกรรม Soft Power แต่ประเทศไทยจะหาประโยชน์จากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพ…


อาชญากรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่มองผ่านแนวคิดแบบนิติเศรษฐศาสตร์

ทำความเข้าใจอาชญากรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่ผ่านมุมมองแนวคิดแบบนิติเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใ…


กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา: ความเป็นธรรม และผลกระทบของกฎหมาย

เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วออกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อคุ้มครองประชาชน ปัจจุบั…