นโยบายการใช้คุกกี้

เว็ปไซต์นี้ทำการเก็บคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

เว็บไซต์นี้ (khemmapat.org) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่บทความและผลงาน ในการนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้มีความจำเป็นในการเก็บคุกกี้ประเภท Strictly necessary cookies ภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)โดยการเก็บคุกกี้ในลักษณะดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เว็บไซต์นี้อาจเก็บข้อมูลคุกกี้ของท่านเพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งเป็นกรณีของคุกกี้ประเภท Strictly necessary cookies และโดยทั่วไปแล้ว Browser โดยส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้ประเภทนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วน

อะไรคือคุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (text files) ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

Strictly necessary cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วไปและปลอดภัย

Other cookies โดยประกอบไปด้วยคุกกี้ 3 ประเภท ดังนี้

  • ประเภท Functionality cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟอนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เป็นต้น เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้
  • ประเภท Performance cookies ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละช่วงของเว็บไซต์
  • ประเภท Advertising cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ประเภท Strictly necessary cookie โดยคุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย โดยเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีการใช้ Other cookies

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่านซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น