ป้ายกำกับ: งบประมาณแผ่นดิน

วันขึ้นปีใหม่ : วันเริ่มต้นปีงบประมาณในอดีต

วันขึ้นปีใหม่มีความสำคัญต่องบประมาณของประเทศไทย โดยในอดีตวันขึ้นปีใหม่มักจะสัมพันธ์กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของงบประมาณแผ่นดิน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณแบบในปัจจุบัน

เมื่อสวัสดิการไทยเป็นได้แค่เพียงบทบัญญัติในกระดาษ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิสวัสดิการของประชาชนเอาไว้ในหลายมาตรา ทว่า ในทางกลับกันสิทธิสวัสดิการของประเทศไทยกับมีทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

มหากาพย์งบประมาณรายจ่ายงบกลาง: วิธีคิดและมุมมองต่อความเหมาะสม

เมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นเกินขึ้นว่า สมควรจะตัดลดงบประมาณรายจ่ายบางส่วนแล้วโยกงบประมาณดังกล่าวไปเป็นงบกลางแทน เรื่องดังกกล่าวสมควรทำหรือไม่ พิจารณาวิธีคิดและมุมองต่อความเหมาะสมในเรื่องนี้

งบประมาณแผ่นดินกับการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล

คำถามสำคัญของบทความนี้ จึงมีอยู่ว่าต้นทุนที่ใช้ในการจัดสวัสดิการของสังคมไทยนั้นเยอะจริงหรือไม่ โดยในบทความนี้จะทำการสำรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของประเทศไทย โดยเฉพาะสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล

กระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดินภายหลังการอภิวัฒน์สยาม 2475

ภายหลังการอภิวัฒน์สยามไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสูงสุดทางงบประมาณ แต่ยังเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของประชาชนในทางงบประมาณอีกด้วย