ป้ายกำกับ: เค้าโครงการเศรษฐกิจ

24 มิถุนายน 2475: อภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พลิกฟ้าปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความสำคัญในฐานะของวันที่มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นคำที่ ปรีดี พนมยงค์ ใช้อธิบายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี การดำเนินการของคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั้น มิได้เป็นเพียงการเปลี่ยนระบอบการปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ของประเทศ

การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ: จากวิธีการคอมมิวนิสต์สู่หลักการสำคัญในปัจจุบัน

เค้าโครงการเศรษฐกิจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีการแบบคอมมิวนิสต์ แต่หากพิจารณาเนื้อหาของเค้าโครงการเศรษฐกิจแล้วกลับไม่ใช่ ในขณะที่เนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติกลับมีที่มาจากแผน 5 ปี ของสตาลิน กลับไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบเดียวกัน

สร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการ

หนังสือสร้างสังคมไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มหนึ่งที่น่าสนใจอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย และการต่อสู้ของขบวนการรัฐสวัสดิการ

กาลครั้งหนึ่งเมื่อประเทศไทยริเริ่มมีองค์กรวางนโยบายทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเริ่มต้นมีการวางแผนเศรษฐกิจเมื่อไร และองค์กรวางนโยบายเศรษฐกิจเริ่มต้นเป็นจริงเป็นจังมีความเป็นมาอย่างไร

คำอธิบายเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

ค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกของประเทศ

ข้อถกเถียงเมื่อคราวร่างภาษีมรดกครั้งแรก

เมื่อเปลี่ยนแปลงอภิวัฒน์สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ภาษีที่ดินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน

เสาหลักทั้ง 5 ของแนวคิดพื้นฐานปรีดี พนมยงค์

เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปโดยตลอดแล้วความคิดของนายปรีดี พนมยงค์นั้นองค์ความรู้ของปรีดีนั้นสร้างขึ้นมาจากเสาหลัก 5 ประการ ซึ่งจะได้อธิบายในบทความนี้

รัฐสวัสดิการ: จำเป็นหรือไม่กับการดำเนินชีวิต ?

รัฐสวัสดิการเป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ความจำเป็นของรัฐสวัสดิการจะยิ่งมากขึ้น ในบทความนี้นำเสนอความเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

อ่านความคิดปรีดี: ทรรศนะต่อการมีหลักประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรเป็นกลไกสำคัญที่ปรีดี พนมยงค์ ได้นำเสนอเอาไว้ในเค้าโครงการเศรษฐกิจของเขา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อบรรเทาสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ