ป้ายกำกับ: Regulatory Guillotine

ร่างทรง : ภาพสะท้อนนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์

ร่างทรงนับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อของประเทศไทย แต่หากมองไปมากกว่านั้นจะพบว่า ร่างทรงสะท้อนปัญหาของนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์

ถอดบทเรียน: Russell Crowe กับ อุตสาหกรรม Soft Power และพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนนอุตสาหกรรม Soft Power แต่ประเทศไทยจะหาประโยชน์จากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างไร ในเมื่อกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรค

สไลด์การนำเสนอผลการศึกษาการทบทวนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่องผลการศึกษาการทบทวนการอนุญาตของทางราชการที่เกี่ยวกับโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พักแบบรายวัน

พูดออกอากาศครั้งแรก

วันนี้ได้มีโอกาสไปออกรายการ BizValues Live บน Facebook Live ครั้งแรก โดยเข้าไปเล่าประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ โดยได้เข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์กับทางรายการ