จับเข่าคุย

ชวนคุณศิริกัญญา ตันสกุล คุยเรื่องประมวลรัษฎร

Focus • Interview

เดือนเมษายนปี 2565 นี้ ประมวลรัษฎากรในฐานะประมวลกฎหมายสำคัญที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากฐานเงินได้ ได้มีอายุการใช้งานมาแล้ว 81 ปี ในโอกาสนี้จึงได้ชวนพี่ไหม ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. พรรคก้าวไกล และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร มาคุยเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ทิศทาง และสภาพปัญหาของประมวลรัษฎากรที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง

November 7, 2022

Tagged การคลัง, ประมวลรัษฎากร, ปรีดี พนมยงค์, ภาษีทรัพย์สิน, ภาษีที่ดิน, ภาษีมรดก, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, เงินรัชชูปการ 

ชวนคุยกับ คุณภักดี ธนะปุระ  ผู้ผลักดัน “คลองไทย” ในฐานะมรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ

Focus • Interview

‘คุณภักดี ธนะปุระ’ อดีตกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายงานระหว่างประเทศ สมาคมคลองไทย ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในคณะทำงานที่สนับสนุนแนวคิดให้มีการขุดคอคอดกระ หรือ คลองไทย แผนการก่อสร้างคลองขนาดใหญ่ซึ่งตัดผ่านภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขนส่งภายในพื้นที่เพื่อเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยโครงการที่ถูกขนานนามมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะผ่านมากี่รัชสมัยแต่ก็ยังคงไม่สัมฤทธิ์ผลถึงปัจจุบัน

November 7, 2022

Tagged การขุดคลอง คลองคอดกระ คลองไทย ยุทธศาสตร์ของชาติ

คุยกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

Focus • Interview

สัมภาษณ์ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

November 7, 2022

Tagged คณบดีคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มุนินทร์ พงศาปาน วันรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ศิริกัญญา ตันสกุล “ความสำคัญถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเป็นรัฐสวัสดิการ”

Focus • Interview

การสัมภาษณ์คุณศิริกัญญา ตันสกุล ในครั้งนี้เพื่อพูดถึงแนวคิดและอนาคตของรัฐสวัสดิการไทย ในสายตาของคุณศิริกัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล “เรามีความเชื่อเรื่องแนวคิดของรัฐสวัสดิการก็ตรงไปตรงมาว่ารัฐจะต้องเป็นผู้ให้สวัสดิการกับประชาชน” แนวคิดเบื้องต้นของ “รัฐสวัสดิการ” ในมุมมองของศิริกัญญา

April 5, 2022

Tagged การคลัง รัฐสวัสดิการ สวัสดิการสังคม เค้าโครงการเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี: การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ คือ การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของประชาชน

Focus • Interview

บ่ายนี้กองบรรณาธิการสถาบันปรีดี พนมยงค์ มีนัดสนทนาสัมภาษณ์กับ ‘รองศาสตร์จารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี’ หรือ ที่รู้จักกันในบรรดามวลชนม็อบว่า ‘อาจารย์จั๊ก’ วันนี้แดดจัด อากาศร้อนเป็นพิเศษ หลังจากที่ฟ้าหม่นอึมครึมไปด้วยเมฆฝนในฤดูร้อนมาหลายวัน การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการชวนคุยกันถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสังคมไทย คือ รัฐสวัสดิการในทรรศนะของ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ว่าเป็นอย่างไร และสังคมไทยจะไปถึงรัฐสวัสดิการได้อย่างไร ทำไมถึงสนใจประเด็น “รัฐสวัสดิการ”

April 5, 2022

Tagged การคลัง รัฐสวัสดิการ สวัสดิการสังคม เค้าโครงการเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ