จับเข่าคุย

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลัง, ประมวลรัษฎากร, ปรีดี พนมยงค์, ภาษีทรัพย์สิน, ภาษีที่ดิน, ภาษีมรดก, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, เงินรัชชูปการ คุยกับ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

สัมภาษณ์ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged คณบดีคณะนิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, ปรีดี พนมยงค์, มุนินทร์ พงศาปาน, วันรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญ, สถาบันปรีดี พนมยงค์


Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลังรัฐสวัสดิการสวัสดิการสังคมเค้าโครงการเศรษฐกิจเศรษฐกิจ


Posted in ชวนคุยจับเข่าคุย Tagged การคลังรัฐสวัสดิการสวัสดิการสังคมเค้าโครงการเศรษฐกิจเศรษฐกิจ