บทสัมภาษณ์

ยกเว้นกฎหมาย PDPA ในภาครัฐส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อย เป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับการยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลที่อาจตามมา

Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA TDRI การยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พินิจเศรษฐกิจการเมือง


แผลโควิด-19: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการ Backpack Journalist ทางช่อง ThaiPBS โดยออกอากาศในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีโอกาสได้พูดถึงปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องมาจากอุปสรรคด้านมาตรฐานอาคารที่นำมาใช้นั้นยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged กฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. โรงแรมฯ โควิด-19 Backpack Journalist ThaiPBS


Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged การขุดคลอง การขุดคลองคอดกระ การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย การขุดคลองไทย คลองคอดกระ คลองไทย ประวัติศาสตร์นอกตำรา


Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged มาตรา 77