บทสัมภาษณ์

ปิดช่องโหว่วินัยการคลังให้เลือกตั้งอย่างเป็นธรรม

Focus • My Interview

การเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ละพรรคได้เสนอนโยบายแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และนำไปสู่คำถามถึงที่มาของงบประมาณในแต่ละนโยบาย แต่นอกจากต้นทุนและแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในแต่ละนโยบายที่ต้องพิจารณาแล้ว ยังมีอีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลก่อนยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้ง เพราะการอนุมัติงบฯบางอย่างอาจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันช่วงเลือกตั้ง

May 6, 2023

Tagged รัฐธรรมนูญ วินัยทางการคลัง การเลือกตั้ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 วินัยการเงินการคลังของรัฐ

สิทธิในกฎหมาย PDPA

Focus • My Interview

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการรู้เท่ารู้ทันทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เกี่ยวกับสิทธิในกฎหมาย PDPA ซึ่งยังเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้น้อยอยู่ในปัจจุบัน โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เริ่มต้นอธิบายด้วยหลักการพื้นฐาน ประเภทของสิทธิ และความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรา โดยสามารถติดตามได้ในรายการรู้เท่ารู้ทัน ออกอากาศวันที่ 7 เมษายน 2566

April 21, 2023

Tagged กฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR PDPA

คลี่กฎกติกา ขัดขา ‘คราฟท์เบียร์’

Focus • My Interview

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อย เป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาของธุรกิจคราฟท์เบียร์ไทยที่ยังต้องแจ้งเกิดในต่างประเทศ และกฎกติกาที่ปรับปรุงใหม่ทำไมอาจจะยังไม่ได้ลดอุปสรรคให้ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์รายย่อยอย่างแท้จริง

January 3, 2023

Tagged พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สุราก้าวหน้า คราฟต์เบียร์ คราฟท์เบียร์ สุราเสรี เบียร์ไทย

ยกเว้นกฎหมาย PDPA ในภาครัฐส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

Focus • My Interview

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อย เป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับการยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลที่อาจตามมา

November 7, 2022

Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA TDRI การยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พินิจเศรษฐกิจการเมือง

แผลโควิด-19: ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม

Focus • My Interview

ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับรายการ Backpack Journalist ทางช่อง ThaiPBS โดยออกอากาศในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีโอกาสได้พูดถึงปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องมาจากอุปสรรคด้านมาตรฐานอาคารที่นำมาใช้นั้นยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

November 7, 2022

Tagged กฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. โรงแรมฯ โควิด-19 Backpack Journalist ThaiPBS

การขุดคลองเชื่อมทะเลสองฝั่งในฝันของคนไทยกว่า 200ปี ที่ไม่เกิดขึ้นจริง

Focus • My Interview

การขุดคลองเชื่อมทะเลระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เกือบระยะเวลากว่า 200 ปีแล้วที่ไอเดียการขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยถูกกล่าวถึงในประเทศไทย แต่ไอเดียดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำมากระทำให้เกิดขึ้นจริง ในครั้งนี้รายการประวัติศาสตร์นอกตำรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยของปรีดี พนมยงค์ และปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

December 29, 2022

Tagged การขุดคลอง การขุดคลองคอดกระ การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย การขุดคลองไทย คลองคอดกระ คลองไทย ประวัติศาสตร์นอกตำรา

โรงแรมเล็กล้มหายเพราะกฎหมายอ้างอิงโรงแรมใหญ่

Focus • My Interview

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ของวิทยุจุฬาฯ โดยมีคุณประวีณามัย บ่ายคล้อยเป็นพิธีการรายการ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบทความที่ได้มีโอกาสเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับปัญาโรงแรมขนาดเล็กที่ผ่านมา

November 7, 2022

Tagged กฎหมายโรงแรม มาตรา 77 กรมการปกครอง พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. โรงแรม วิทยุจุฬา โรงแรมเล็ก โรงแรมใหญ่