บทสัมภาษณ์

Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐ GDPR PDPA TDRI การยกเว้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พินิจเศรษฐกิจการเมือง


Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged กฎหมายโรงแรม การแก้ไขปัญหากฎหมายโรงแรม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. โรงแรมฯ โควิด-19 Backpack Journalist ThaiPBS


การขุดคลองเชื่อมทะเลสองฝั่งในฝันของคนไทยกว่า 200ปี ที่ไม่เกิดขึ้นจริง

การขุดคลองเชื่อมทะเลระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนมาอย่างยาวนานในประ…

Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged การขุดคลอง การขุดคลองคอดกระ การขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย การขุดคลองไทย คลองคอดกระ คลองไทย ประวัติศาสตร์นอกตำรา


Posted in ชวนคุย บทสัมภาษณ์ Tagged มาตรา 77