ป้ายกำกับ: รัฐธรรมนูญ

The Crown: พิจารณายุคสมัยของควีนบนหนทางของการปกเกล้าไม่ปกครองThe Crown: พิจารณายุคสมัยของควีน

เดอะคราวน์ (The Crown) เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว (ที่ปรับแต่ง) ของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในยุคสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย สะท้อนบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่ที่สถาบันกษัตริย์ที่อยู่มาอย่างยาวนานในหลายประเทศค่อยๆ ล้มหายไป สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ บทบาทของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำของสมเด็จพระราชินีนาถฯ สะท้อนผ่านซีรีส์เรื่องนี้

24 มิถุนายน 2475: อภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พลิกฟ้าปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย

การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความสำคัญในฐานะของวันที่มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือ “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นคำที่ ปรีดี พนมยงค์ ใช้อธิบายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี การดำเนินการของคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั้น มิได้เป็นเพียงการเปลี่ยนระบอบการปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ของประเทศ

พาสปอร์ตกับพระราชอำนาจ: ทำความเข้าใจสถานะกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรในระบอบประชาธิปไตย

ทำไมสมเด็จพระราชินีนาถฯ ถึงไม่ต้องมีพาสปอร์ตในการเดินทาง สิ่งนี้เป็นเอกสิทธิ์เหนือคนทั่วไปและเหนือกติกาสามัญ?

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับสิทธิสวัสดิการสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสิทธิสวัสดิการเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจว่า ในทางปฏิบัติบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับให้รัฐต้องใส่ใจเรื่องสิทธิสวัสดิการนั้นเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ บทความนี้ลองพิจารณาผ่านสิทธิสวัสดิการสาธารณสุข

รัฐธรรมนูญเยอรมันกับความผูกพันในเรื่องสิทธิสวัสดิการ

หลักสังคมรัฐเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความผูกพันทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับพลเมือง โดยรัฐบาลเยอรมนีได้อาศัยหลักการนี้ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม

พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในยุคแรก

ในช่วงเริ่มต้นของระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งทำให้เกิดความพยายามในการปกป้องรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะจากการกระทำที่จะมีลักษณะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ

เมื่อสวัสดิการไทยเป็นได้แค่เพียงบทบัญญัติในกระดาษ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิสวัสดิการของประชาชนเอาไว้ในหลายมาตรา ทว่า ในทางกลับกันสิทธิสวัสดิการของประเทศไทยกับมีทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำลังพาสังคมไปสู่ทางตัน

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ศาลกำลังผลักดันให้สังคมไทยไปสู่ทางตันหรือไม่?

แนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินในรัฐธรรมนูญฯ ของปรีดี พนมยงค์

การอภิวัฒน์สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะในทางการเมืองเท่านั้น ทว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นยังส่งผลในทางเศรษฐกิจอีกด้วย